Column stadsdominee

Overzicht van de maandelijks columns van stadsdominee Tom de Haan op Haerlems Bodem.

2019

2018

2017

2016

2015

Geeltijd 

Goed nieuws. De verkeerslichten gaan langer op oranje. Zo meldt de NOS, want: “Weggebruikers hebben dan langer de tijd om na te denken of ze zullen stoppen. Uit onderzoek blijkt dat het aantal bestuurders dat door rood rijdt daalt bij een langere ‘geeltijd’.” 

Goed dat we langzaamaan tot de ontdekking komen dat als we meer ruimte geven aan niet-weten, of aan twijfelen, mensen betere beslissingen kunnen maken. Zelfs al is het maar een halve seconde: toch minder ongelukken. Als we bijvoorbeeld ook politici meer ‘geeltijd’ zouden geven, zouden ze eerst de rapporten kunnen lezen voordat ze met hun neus voor de camera al een reactie moeten geven om nog mee te kunnen in het journaal. Of als we jongeren meer ‘geeltijd’ zouden geven, zouden ze wat langer de tijd hebben om zichzelf en de wereld te ontdekken, in plaats van dat ze op hun 12e al achterlopen op de best denkbare carrièreplanning. Als we onszelf meer ‘geeltijd’ zouden geven, ontdekken we misschien dat ons hele leven zich eigenlijk afspeelt in die ‘geeltijd’. In een nog-niet-weten tijd. Ergens tussen rood en groen. Dat is namelijk de tijd waarin alles nog mogelijk is. Remmen óf gassen.

Het is een levenswijsheid die we al eeuwen kennen. De christelijke traditie is supergoed in de ‘geeltijd’, maar moet daar soms wel even aan herinnerd worden aangezien sommige kerken alleen nog met rood en groen bezig willen zijn. Deze weken voor Pasen (27 maart) zijn ook ‘geeltijd’. 40 dagen om precies te zijn. Alle tijd om te twijfelen, om je dingen af te vragen, om los te komen van je  eigen rood en je eigen groen, dat vaak zwart wit is.

Déze traditionele ‘geeltijd’ van 40 dagen, is dit jaar trouwens een uur korter. Je kunt het meemaken tijdens de speciale Paaswake in de Groenmarktkerk in Haarlem, als tussen 02.00 en 03.00 de tijd verdwijnt. Een uurtje minder dus, om het nog allemaal even niet te weten. In elk geval is daar op Paasmorgen het ontbijt om 07.00uur. Inmiddels heeft de NOS het eerste nieuwbericht trouwens alweer vervangen door een wat langer en genuanceerder stuk. De werking van ‘geeltijd’ blijft ingewikkeld.