Gedenk je geliefden 2021

De Grote of St.-Bavokerk wil ruimte bieden om bij het gemis van je dierbare(n)  stil te staan. Bijvoorbeeld door zijn of haar naam weer hardop te horen of door een kaarsje aan te steken. Hiervoor zal de Grote of St.-Bavokerk op zondag 7 november vanaf 12.00uur geopend zijn.

Van 12.00uur tot 16.00uur is de Bavo vrij toegankelijk om een kaarsje aan te steken of een naam op te schrijven die in de afsluitende viering gelezen zal worden. Je bent van harte welkom. Om 16.00uur begint de afsluitende viering onder leiding van Stadsdominee Tom de Haan.

12.00uur – 16.00uur
Inloop voor een gedachtenismoment en branden van een kaarsje. Hier kun je ook een naam of meerder namen opschrijven die in de slotviering genoemd zal worden.

16.00uur – 16.30uur
Afsluitende gedachtenisviering met ds. Tom de Haan waarin alle namen zullen klinken die mensen hebben genoemd en voor hen een kaarsje zal branden.

Beide vieringen zijn live te volgen op www.bavo.nl.
Wil je dat ook de naam of namen van jouw overleden dierbaren genoemd worden? Stuur dan een mailtje aan ds. Tom de Haan: haarlemkerk@gmail.com o.v.v. Gedenk je geliefden.

Terugblik op Gedenk je geliefden in 2018
(Haarlems Dagblad, 5 november 2018)